s nami je svet veselší

Info pre rodičov

    Vážení rodičia!

Nácviky 8.11.2017  - 9.12.2017 

Malá skupina: 16:00 - 17:00          Stredná C+ D: 16:30 - 18:00

Veľká B dievčatá: 17:15 - 19:00     Veľká B chlapci: 17:30 - 19:15

Veľká A dievčatá: 17:45 - 19:15  

 

25.výročie - 9.12.2017 SĽUK RUSOVCE : ukončená rezervácia

Predaj zarezervovaných vstupeniek: od 20.11.2017 len  u A.Uhrákovej PO a STR na nácvikoch - Pož.zbrojnica 

                                                          vstupné 10,- Eur/ vstupenka

Zhrávky k 25. výročiu s heligónkou - TU NASTALA ZMENA!!!  

/p. Bučko môže len  tieto 2 dni - z vážnych rod.dôvodov/

15.11.2017 - streda

malá skupina+stredná C+D+spevy tak, ako je písaný rozpis nácviku podľa skupín

24.11.2017 - piatok                                                                                                                                                                      od16:30 do 17:30 - malá skupina + stredná C+D - Žabky                                                                                                          od 17:30 do 18:30 - spevy - Simonka, Radko + veľká B chlapci

 

Zhrávkys ĽH FERKOVCI:                                                        

20.11.2017 - Pondelok

16:00 - 16:45 Žabky - malá skupina + stredná C+D - Pož.zbrojnica zhrávanie a čistenie tanca 

17:00 - 19:15 zhrávka programu  s ĽH FERKOVCI - stredná C+D+veľká A+B - Pož.zbrojnica

 

22.11.2017 - Streda

16:00 - 16:45 - Žabky: malá skupina + stredná C+D Pož.zbrojnica zhrávanie a čistenie tanca

Po Žabkách sa stredná C+D presunú do Sľuku na zhrávku s ĽH FERKOVCI

17:00 -19:00 - zhrávka programu s ĽH  Ferkovci - tan.sála SĽUK-u- stredná C+D + veľká A+B

 

 

25.11.2017  - 25.výročie DFS GERULATA - DK Zrkadlový háj 18:00 - celý súbor - aj nové deti  

od13:00 budú v DK ZH podľa tancov prebiehať skúšky - od najstarších po najmladších -rozpis dodám

 

 9.12.2017 - 25.výročie DFS GERULATA - Sľuk - Rusovce 17:00 - celý súbor - aj nové deti  

od 14:00 budú v divadle Sľuku prebiehať priestorové skúšky - rozpis dodám

 

12.12.2017                     Vianočné posedenie pre dôchodcov - Kultúrna sála - MU Rusovce 15:00

                                                                                                   stredná C+D +veľká B dievčatá

15.12.2017                     Vianočné trhy  - námestie Rusovce 17:00  veľkáA+B

18.12.2017                     Vianočné vystúpenie - Dom seniorov Archa 16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie