s nami je svet veselší

Info pre rodičov

                                              OZNAM                                                                                                                                                                                     

Nácviky    

Miestny úrad Rusovce, Vývojová ul. - kultúrna sála:
Pondelok - 19.11.2018
Streda - 21.11.2018
Pondelok - 26.11.2018
Streda - 28.11.2018 - zhrávka s ĽH Ferkovci                                                                                                                                                          Piatok - 30.11.2018 - zhrávka tancov + zhrávka spevov s p.Bučkom

 

Časový rozpis nácvikov MU kultúrna sála:
16:00 - 16:45 - malá skupina
16:45 - 17:45 - stredná D
16:45 - 18:00 - stredná C
17:00 - 18:45 - veľká B / nácvik dlhší o 30 min. nakoľko spájame skupiny do tancov / - do 1.decembra
17:45 - 19:15 - veľká A / nácvik dlhší o 15 min./

Prosím nikto z rodičov a ani starých rodičov nemôže sedieť v kultúrnej sále počas nácviku!

Za pochopenie ďakujem

Alžbeta Uhráková - riaditeľka DFS Gerulata                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                                                    Vystúpenia a zájazdy v roku 2018

1.12.2018              Vystúpenie Sľuk - Rusovce - celosúborové / okrem nových členov /

18.12.2018            Vystúpenie MU Kultúrna sála Rusovce - Posedenie pre dôchodcov

                              stredná D+C + veľká B

December 2018 - Vianočné trhy - Rusovce? / veľká A+B /

 

 

 

 

               VYSTÚPENIA  ROK - 2019

8.12.2019             DK Zrkadlový háj - celosúborové vystúpenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie