s nami je svet veselší

Info pre rodičov

        D I S P O Z Í C I E 

Vystúpenie

 

Kedy:    

Kde:      

Nástup

Kroj:

  

Vystúpenia rok 2024 

                                                                                      

23.03.2024  -  Vystúpenie k Veľkej noci - Rímsky parčík Rusovce

/ vystupuje veľká B, stredná C + stredná D /

30.04.2024  -  Stavanie mája - námestie Rusovce

/ vystupuje veľká nA + veľká B + stredá C /

04.05.2024  -  23. Zadunajský majáles

/ celosúborové vystúpenie /

23.06.2024  - Folklórny festival - amfiteáter Rača

/ vystupuje veľká A + veľká B + stredná C /

31.08.2024  -  Deň Rusoviec

/ celosúborové vystúpenie /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie