s nami je svet veselší

Info pre rodičov

  O Z N A M 

Nácviky DFS  GERULATA sa aj napriek uvoľneniam nekonajú.

V máji som odovzdala na MU Rusovce kľúče od budovy Požiarnej zbrojnice. V priebehu mesiaca júl 2020 nám z MU Rusovce oznámia, kde začneme opäť trénovať. Reálne by sme mali začať trénovať od septembra / eventuálne august?.... /. Ak budem vedieť niečo bližšie včas ozámim.

Za pochopenie ďakujem

Srdečne všetkých pozdravujem

        umelecká vedúca DFS GERULATA - Alžbeta Uhráková

                                          

                   

VYSTÚPENIA  ROK 2020

 

29.08.2020                    Dni Rusoviec  ?                                                                          /celosúborové vystúpenie/

 

.09.2020            90.výročie založenia futbalového klubu

                              Tomášov /veľká A+B + stredná C+D

 

 .09.2020    DarWin Fest - Bratislava  ?-preložené na september                                   /stredná C+D+veľká A+B/

 

19.09.2020             Festival  Paráda - Piešťany 

 

12.12.2020             Vianočné vystúpenie - Sľuk 18:00                                                  /celosúborové vystúpenie/

 

17.12.2020             Vianoce pre seniorov - Rusovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie