s nami je svet veselší

Info pre rodičov

 

Nácviky v DK MU Rusovce:

Malá skupina: 16:00 - 16:45

Stredná D: 16:45 - 17:45

Stredná C: 16:45 - 18:00

Veľká B: 17:15 - 18:45

Veľká A: 17:45 - 19:15

                                                                                                                                                                                                                   

               VYSTÚPENIA  ROK - 2019

29.01.2019           Dom seniorov - Mlynarovičová 16:00

                             / určené deti z veľkej A /

 

23.05.2019          Uvítanie  detí do života 15:30

                         / stredná C+D + určené deti z veľkej B /

                             

8.12.2019             DK Zrkadlový háj - celosúborové vystúpenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie