s nami je svet veselší

Info pre rodičov

                          OZNAM

V pondelok 20.01.2020 sa na tanečnej sále v Sľuku koná Výročná členská schôdza v čase od 17:00. Prosím účasť nutná!

Od pondelka 20.01.2020 sa konajú nácviky na vynovenej sále v Požiarnej zbrojnici a to nasledovne podľa skupín:

Prípravka: 16:00 - 16:45

Stredná C+D+E: 16:45 - 17:45

Veľká A+B: 17:45 - 19:15

 

VYSTÚPENIA  rok 2020

29.01.2020    Vystúpenie pre seniorov - Petržalka

12.12.2020    Vianočné vystúpenie Umelecká scéna Sľuku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie