s nami je svet veselší

Info pre rodičov

 

Vystúpenia a zájazdy v roku 2018

10.02.2018      Rusovské fašiangy

27.04.2018      Stavanie mája - námestie Rusovce

05.05.2018      Majáles - amfiteáter park Rusovce

 

Apríl - 2018 LÚČNICA A DETI  / termín sa presunul na apríl /

Nedeľa 2018 - celý deň v Istropolise - skúšky

Pondelok 2018 - doobeda výchovný koncert pre školy, večer  pre verejnosť  ISTROPOLIS                                                                                                                                                                                                         

apríl 2018 - sústredenie Súľov / Pov.Bystrica /+ vystúpenie  na  hodoch v obci, odkiaľ teta Betka pochádza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie