s nami je svet veselší

Info pre rodičov

  O Z N A M 

Nácviky DFS  GERULATA sa až do odvolania nekonajú.

Touto cestou vedenie súboru pozdravuje všetky deti, rodičov, starých rodičov z DFS  GERULATA. Želám Vám čo najviac zdravíčka a aby sme sa opäť všetci spolu stretli.

Srdečne všetkých pozdravujem

        umelecká vedúca DFS GERULATA - Alžbeta Uhráková

                                          

Medzinárodný festival Macedónsko je definitívne potvrdené, záloha 300,- Eur  je uhradená, doprava objednaná.

/Týka sa to len detí z veľkej A+B skupiny, ktoré sú prihlásené.  Ak by nastali nepredvídateľné a závažné okolnosti, festival by sa zrušil. /

                   

VYSTÚPENIA  ROK 2020

 

02.05.2020             Rusovský majáles                                                                         /celosúborové vystúpenie/

 

30.05.2020            90.výročie založenia futbalového klubu

                              Tomášov /veľká A+B + stredná C+D

 

 .09.2020    DarWin Fest - Bratislava -preložené na september                                   /stredná C+D+veľká A+B/

 

4.06.-7.06.20         XXII.MFDFS - Bratislava 

 

12.06-16.06.20      Medzinárodný festival - Macedónsko                                            /veľká A + B/

 

29.08.2020             Dni Rusoviec                                                                                  /celosúborové vystúpenie/

 

19.09.2020             Festival  Paráda - Piešťany 

 

12.12.2020             Vianočné vystúpenie - Sľuk 18:00                                                  /celosúborové vystúpenie/

 

17.12.2020             Vianoce pre seniorov - Rusovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie