s nami je svet veselší

Info pre rodičov

  O Z N A M 

Nácviky DFS  GERULATA sa až do odvolania nekonajú.

Touto cestou vedenie súboru pozdravuje všetky deti, rodičov, starých rodičov z DFS  GERULATA. Želám Vám čo najviac zdravíčka a aby sme sa opäť všetci spolu stretli.

Srdečne všetkých pozdravujem

        umelecká vedúca DFS GERULATA - Alžbeta Uhráková

                                          

                   

VYSTÚPENIA  ROK 2020

 

29.08.2020                    Dni Rusoviec                                                                           /celosúborové vystúpenie/

.09.2020            90.výročie založenia futbalového klubu

                              Tomášov /veľká A+B + stredná C+D

 

 .09.2020    DarWin Fest - Bratislava -preložené na september                                   /stredná C+D+veľká A+B/

 

29.08.2020             Dni Rusoviec                                                                                  /celosúborové vystúpenie/

 

19.09.2020             Festival  Paráda - Piešťany 

 

12.12.2020             Vianočné vystúpenie - Sľuk 18:00                                                  /celosúborové vystúpenie/

 

17.12.2020             Vianoce pre seniorov - Rusovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie