s nami je svet veselší

Info pre rodičov

 OZNAM

Členské príspevky 75,- Eur/ štvrťrok prosím uhradiť do 15.októbra 2019

                                                                                              DISPOZÍCIE - sústredenie veľká A+B skupina

18.10.2019 - 20.10.2019 - ŠH - ČINKÁREŇ ČAMBAL

Znievska 1/A / vedľa je BILLA a poliklinika Strečnianska /

Piatok - 18.10.2019  16:30 - 19:30

Sobota - 19:10.2019   9:00 - 12:00

                                   14:00 - 17:00

Nedeľa - 20.10.2019   9:00 - 12:00

Tanec Kostolecké čardáše - oblasť Považskej Bystrice musíme nielen dostavať, ale aj  technicky zdokonaliť. Prosím nikto nesmie chýbať, nakoľko nikoho nebudeme doučovať. Beriam do úvahy len ak dieťa ochorie.

Za pochopenie ďakujem

Alžbeta Uhráková - riaditeľka DFS Gerulata  

 

  VYSTÚPENIA  ROK - 2019  

18.10.-20.10.2019  Sústredenie - športová hala Znievska 1/A

               / vedľa polikliniky - Strečniaska ul. - Petržalka /

                          len veľká A+B - Kostolecké čardáše

 

16.11.2019 - 5.ročník Vajnorský širáčik - DK Vajnory o 14:00

                               veľká A+B + W.Šenkár + K.Nemčeková

                             

8.12.2019             DK Zrkadlový háj - 18:00

                              celosúborové vystúpenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie