s nami je svet veselší

Info pre rodičov

               DISPOZÍCIE                                       

Vystúpenie: štvrtok 19.05.2022 je zrušené

 

Plán vystúpení:                          

10.jún 2022 piatok - MFDFS - festival Bratislava                          sprievod mestom + vystúpenie / stredná + veľká skupina    Nástup 14:30 Rybné námestie - začiatok sprievodu 15:00
Galaprogram - Hviezdoslavovo námestie 16:30-18:30 

12.jún 2022 nedeľa - MFDFS - festival Bratislava
Primaciálne námestie – záverečný galaprogram 14:00
Pitný režim bude zabezpečený.
                                   

27.august 2022 sobota cca od 16:00 Deň Rusoviec
                     stredná a veľká skupina - Rusovce

8.-11.september 2022 Rímske hry (sobota), medzinárodný tábor (štvrtok - sobota) a konferencia (nedeľa) - jedná sa o projekt GeruCa s názvom „Gerulata-Carnuntum – Geschichte lebt / Gerulata-Carnuntum – Zažite históriu“ spoločne s rakúskou obcou Petronell Carnuntum v rámci európskeho cezhraničného programu Intereg SK-AT.  

                        stredná + veľká skupina

26.november 2022 - 30.výročie DFS Gerulata -Sľuk Rusovce                              celosúborové vystúpenie

 

Alžbeta Uhráková - umelecká vedúca DFS GERULATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie