s nami je svet veselší

Info pre rodičov

 

 DISPOZÍCIE

Vystúpenie 9.09.2023 - FF Mravenec - Plavecký Štvrtok

/vystupuje stredná C+veľká B+veľká A/ 

Odchod DFS Gerulata autobusom-parkovisko  Požiarna zbrojnica o 11:30 /prosím nemeškať/

Zraz všetkých súborov o 12:30 Plavecký Štvrtok -námestie pred Obecným úradom,                                          v blízkosti DK a OD Jednota / platí to pre deti ktoré idú s rodičmi/, obliekanie detí do krojov/učesať prosím doma/.

Deti obdržia občerstvenie - bagetu + fľašku minerálky od usporiadateľa - je to overené, budú tam aj stánky, ak by si chceli niečo kúpiť.

Nástup všetkých súborov13:15   

Krátky sprievod všetkých súborov 13:30 

Záver programu cca o 18:00

DFS GERULATA ide v poradí tretí od konca a to pred DFS Klnka, ako posledný je FS Ekonóm 

Program: 1/:Liptov  2/ Karolínka-á capella   - liptovské spevy   3/ Ako sa Kubo na vandrovku dal 

Kroj:

stredná C dievčatá :   liptovský kroj, biele ponožky, krpce, červená mašľa

veľká B dievčatá: liptovský kroj, biele ponožky, krpce, čižmy, červená mašľa 

Hanka - kroj len na Kuba, čižmy,šatka

veľká A dievčatá: kroj na Kuba, čižmy, šatka               

veľká B chlapci / Mateo, Jurko, Paťko/: kroj - biela košeľa, biele nohavice, béžový lajblik, čierny lajblík, malý klobúk, veľký klobúk, čižmy,  krpce

veľká A chlapci/Jonáš, Jakub/: kroj do Kuba -biela košeľa, biele plátenné nohavice, čierny lajblík, malý klobúk, čižmy 

 

Plánované vystúpenia  DFS GEULATA rok 2023    

09.09.2023       FF Mravenec 

Plavecký Štvrtok/stredná C + veľká A+B/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie