s nami je svet veselší

Info pre rodičov

NAJNOVŠIE INFO!

Vystúpenie 2.septembra 2017 Dni majstrov Úľuvu je zrušené, vzhľadom na malý počet detí. 

Najbližšie vystúpenie je 26.augusta 2017 - sobota Dni Rusoviec

Nácviky - 24.8. a 25.8. v čase od 16:30 do 19:30 

V priebehu júla bude napísaný časový rozpis!

 

Nakoľko nám priebežne pribúdajú vystúpenia, prosím aby ste rátali s vystúpením:

                23.septembra-sobota -World Music festival - Hlavné námestie v čase od 14:00 - 16:00             len veľká A+veľká B - 15 min.program

                                                                                                     

VYSTÚPENIA ROK 2017                                      

26.08.2017 - Sobota       Dni Rusoviec - amfiteáter park Rusovce - celý súbor

23.09.2017 - Sobota       World Festival Music - Hlavné námestie 

September 2017              stavanie novej choreografie - prípravka+malá skupina

29.09.-1.10.2017           sústredenie k 25.výr  Modra-Harmónia - veľká A+B+stredná skupina

                                      /piatok - odchod o 8:00 a v nedeľa príchod o 17:00/

                                       / povinne-výnimka len zo zdrav.dôvodov/

3.11.-5.11.2017             sústredenie k 25 výr. celý súbor  - Rusovce

                                      /piatok poobede, sobota doobeda+poobede, nedeľa-doobeda/

                                        povinne- nikto nemôže chýbať/ výnimka len zo zdrav.dôvodov/

 

25.11.2017 - Sobota       25.výročie DFS GERULATA - DK Zrkadlový háj 17:00 - celý súbor

 9.12.2017  - Sobota       25.výročie DFS GERULATA - Sľuk - Rusovce 17:00 - celý súbor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie