s nami je svet veselší

Info pre rodičov

Odovzdávanie krojov

Odovzdávanie všetkých krojov, súčiastok, rekvizít

Pondelok - 25.06.2018 a streda 27.06.2018 v čase ako majú jednotlivé skupiny nácvik

Modrotlačové šaty sa môžu oprať cca na 40 st., ale do prania prosím dať proti zafarbeniu z DM papierik:Denk mit - farb-Und Schumutzfantucher

Kroje - všetko čo je biele prosím oprať, vyžehliť, každý vešiak musí byť označený menom a kroj riadne zavesený, čižmy prosím očistiť, nakrémovať a vyleštiť.

Posledný nácvik bude 27.júna 2018

Najbližšie sa stretneme v auguste - vystúpenie Dni Rusoviec  25.08.2018

 

     Ďakujem celému súboru za náročný polrok, najmä za všetky vystúpenia a festivaly.                          

                            Všetkým deťom želám veľa slnka a krásne prázdniny.                       

 

                                     Alžbeta Uhráková - riaditeľka DFS Gerulata

       

                                                                                                                                                                                     Vystúpenia a zájazdy v roku 2018    

                            

25.08.2018            Deň Rusoviec - celosúborové vystúpenie

 

01.12.2018            DK Zrkadlový háj - celosúborové vystúpenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie