s nami je svet veselší

Info pre rodičov

 Najnovšie Info pre rodičov!

Rodičovské združenie k 25. výročiu DFS GERULATA - Pondelok - 25.septembra 2017

Nácvik malá skupina: 16:00 - 16:45  - rodičovské pre túto skupinu počas nácviku - chodba Pož.zbrojnice

Nácvik stredná skupina, veľká A+B - tanečná sála SĽUKU

Stredná skupina: 17:00 - 18:00

Veľká A + B chlapci + dievčatá: 18:00 - 19:00

Rodičovské pre strednú skupinu, veľkú A+B - tan.sála Pož.zbrojnica - 17:15

 

 23. 09.2017-sobota    World Music festival - Hviezdoslavovo námestie pod Altánkom 14:00  

Nástup pri javisku 13:30 - učesať a obliecť prosím doma, prosím nikto nemeškať, ideme hneď na začiatku!

Program: 1/Tekov  2/ Palicový  3/ Ako sa Kubo na vandrovku dal

Kroj:

Veľká A: Tekov, čižmy, mašľa, šatka z Kuba

Veľká B dievčatá: kroj z Kuba+šatka, čižmy, čierne papučky, modrotlačové šaty+mašľa, biele ponožky

Veľká B chlapci: biele  plát.nohavice, biela košeľa, čierny lajblík,klobúk, krpce, biele ponožky, palica

 

Stavanie novej choreografie -  detské hry - tanečná sála budova Požiarnej zbrojnice 7.10 - 8.10.2017

Menný zoznam: N.Dubovská, L.Jursíková, D.Vaceková, P.+S.Hrapkové, V.Meggesy, S.Tomášková, H.Mackaninová, L.Chrenková, T.Dubovská,

                          T.Trojanová, S.Pobočíková, L.Janíčková,  

Sobota 7.10.2017 - 10:30 - 12:30    14:00 - 16:00

Nedeľa 8.10.2017 - 9:00 - 11:00   12:30 - 14:00

 

                                                                                                     

VYSTÚPENIA ROK 2017                                      

23.09.2017 - Sobota       World Festival Music - Hlavné námestie  - veľká A+B skupina

29.09.-1.10.2017           sústredenie k 25.výr  Modra-Harmónia  

                                       veľká A+B + stredná C 

                                       /piatok - odchod o 8:00 a v nedeľa príchod o 17:00/

                                       /povinne-výnimka len zo zdrav.dôvodov/

Október 2017            stavanie novej choreografie - malá + stredná D Skupina

3.11.-5.11.2017             sústredenie k 25 výr. celý súbor  - Rusovce

                                       /piatok poobede, sobota doobeda+poobede, nedeľa-doobeda/

                                       / povinne-výnimka len zo zdrav.dôvodov/

 

25.11.2017 - 25.výročie DFS GERULATA - DK Zrkadlový háj 17:00 - celý súbor

 9.12.2017 - 25.výročie DFS GERULATA - Sľuk - Rusovce 17:00 - celý súbor

18.12.2017 - vianočné vystúpenie - Dom seniorov Archa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie