s nami je svet veselší

Info pre rodičov

                

 Plánované vystúpenia  DFS GEULATA  rok 2023

30.04.2023       Stavanie Mája - námestie Rusovce

01.05.2023       22.Zadunajský majáles - Rusovce

09.06.2023        MFDFS Bratislava - festival

11.06.2023        MFDFS Bratislava - festival

21.08.-25.08.2023 Sústredenie Divoká voda

02.09.2023 Dni Rusoviec - areál parku

09.09.2023 FF Mravenec - Plavecký Štvrtok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie