s nami je svet veselší

Info pre rodičov

OZNAM!

VYSTÚPENIE 21.03.2018 - DOM SENIOROV ARCHA JE ZRUŠENÉ -vzhľadom na črevnú chrípku - bude sa hľadať náhradný termín.PROSÍM POTVRDIŤ, ČI STE ODRŽALI E-mail.

V stredu 21.03.2018 je nácvik podľa jednotlivých skupín.

Za pochopenie ďakujem.

Vystúpene LÚČNICA a DETI sa nekoná - z organizačných dôvodov.Alžbeta Uhráková - riaditeľka DFS Gerulata 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Vystúpenia a zájazdy v roku 2018

 

15.04.2018           Nahrávanie v štúdiu - Rusovce - 10:00

                             tance+spev - Tekov, Detva, Kubo, Turek, Mlyn, Na paži - do spevu deti vyberiem

 

27.04.2018            Stavanie mája - námestie Rusovce

 

28.04.-30.04.        Sústredenie Belušské Slatiny - hotel Bonums - veľká A+B+stredná C

                            a vystúpenie 29.04.2018 - Pov. Bystrica - MČ Zemianský Kvášov - Kvášovské Hody

 

05.05.2018            Majáles - amfiteáter park Rusovce - celý súbor

 

16.05.2018            Dom seniorov-centrum mesta - Ľ.Podjavorinskej 16:00

 

22.05.2018           Uvítanie detí do života - stredná C+D skupina, Grétka, Lili, Dominika

 

07.06. - 10.06.      MFDFS Bratislava - veľká A+B, stredná C+D

 

17.06.2018           FF Myjava - veľká A+B  /Ako sa Kubo na vandrovku dal/

 

25.08.2018            Deň Rusoviec - celý súbr

 

02.12.2018            DK Zrkadlový háj - celosúborové vystúpenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie