DFS Gerulata

Detský folklórny súbor

                                         DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR GERULATA                                                        PRIJÍMA CHLAPCOV A DIEVČATÁ VO VEKU OD 5 do 9 ROKOV.

   Prihlásiť sa môžete od 5.septembra v Rusovciach na tanečnej sále v budove Požiarnej zbrojnice,

                  / budova oproti pošty - Balkánska ulica / každý pondelok a streda v čase:

                       od 16:00 do 16:45 vek 5 - 7 rokov, 16:45 - 17:45 vek 8 - 9 rokov

                                    Prosím priniesť cvičný úbor a cvičnú obuv.

                         Z A Č Í N A M E  5. S E P T E M B R A  2 0 1 6