s nami je svet veselší

Prispejte 2%

 

V mene celého súboru, veľká vďaka všetkým, ktorí nás v roku 2016 podporili 2% a finančným darom! Ak si myslíte, že i naďalej máme našim deťom vštepovať, rozvíjať a šíriť krásu slovenského folklóru, prosím neváhajte a opäť nám prispejte aj v roku 2017 .

Ď A K U J E M E

 

Tlačivo

V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane – Tlačivo si stiahnite a vyplnte.

Tlačivo
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
Identifikačné údaje o prijímateľovi 2% z dane:
Obchodné meno alebo názov: Detský folklórny súbor GERULATA
Sídlo: Balkánska 102, 851 10 Bratislava - Rusovce

Identifikačné číslo / IČO: 30789991

Právna forma: Občianske združenie

 

Ako postupovať pri poukázaní 2% :
A -ak ste zamestnanci a daňové priznanie za vás podáva zamestnávateľ / u ktorého ste požiadali o vykonanie ročného zúčtovania
zaplatených preddavkov na daň z príjmov / :
požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo ,, Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti ,,
na základe tohto tlačiva vyplňte prosím priložené tlačivo / Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane /
obe tlačivá / Potvrdenie o zaplatení dane + Vyhlásenie o poukázaní / doručte poštou alebo osobne do 30.4.2013
na príslušný daňový úrad / podľa miesta vášho bydliska /
Daňové úrady do 90 dní prevedú Vaše 2% z dane na účet našej neziskovej organizácie
prípadné ďalšie tlačivá / Vyhlásenie o poukázaní / si môžete vyzdvihnúť

Prihlásenie