s nami je svet veselší

Prispejte 2%

 

V mene celého súboru, veľká vďaka všetkým, ktorí nás v roku 2023 podporili 2%.  Ak si myslíte, že i naďalej máme našim deťom vštepovať, rozvíjať a šíriť krásu slovenského folklóru, prosím neváhajte a opäť nám prispejte aj v roku 2024 .

Údaje prijímateľa:

Názov organizácie: Detský folklórny súbor GERULATA

Sídlo: Balkánska 102, 851 10 Bratislava – Rusovce

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 30789991

Číslo účtu:
IBAN: SK3602000000001582235751

Ako postupovať:
1/ Zamestnanec, ktorým zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane z príjmov:
Nahlásiť zamestnávateľovi, záujem darovať podiel zaplatenej dane nášmu združeniu a priamo v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania požiadať o vystavenie príslušných dokladov.
 

2/ Fyzické osoby, právnické osoby, ktoré si budú podávať daňové priznanie k dani z príjmov:
vypísať príslušný oddiel v daňovom priznaní, kde uvediete údaje nášho združenia /viď hore/.
 

Ď A K U J E M E

 

 

 

 

Prihlásenie