s nami je svet veselší

Prispejte 2%

 

V mene celého súboru, veľká vďaka všetkým, ktorí nás v roku 2017 podporili 2% a finančným darom! Ak si myslíte, že i naďalej máme našim deťom vštepovať, rozvíjať a šíriť krásu slovenského folklóru, prosím neváhajte a opäť nám prispejte aj v roku 2018 .

Ď A K U J E M E

 

 

Tlačivo

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Identifikačné údaje o prijímateľovi 2% z dane:

Obchodné meno alebo názov: Detský folklórny súbor GERULATA

Sídlo: Balkánska 102, 851 10 Bratislava - Rusovce

Identifikačné číslo / IČO: 30789991

Právna forma: Občianske združenie

 

 

Prihlásenie