s nami je svet veselší

Vystúpenia

VYSTÚPENIA  A FESTIVALY  ROK 2022

23.04.2022    Veľtrh seniorov - Rusovce 

30.04.2022    21. Zadunajský majáles - Rusovce 

10.06.2022    MFDFS-Hviezdoslavovo námestie Bratislava                                                                 

12.06.2022    MFDFS-Primaciálne námestie Bratislava 

27.08.2022     Dni Rusoviec - Rusovce

03.12.2022     30.výročie DFS Gerulata

                       Umelecká scéna Sľuk-u

 

 

VYSTÚPENIA  A FESTIVALY ROK 2021

   COVID 19 - vystúpenia sa nekonali

 

 VYSTÚPENIA  A  FESTIVALY  ROK  2020 

29.01.2020             Dom seniorov - Petržalka

29.08.2020             Dni Rusoviec - Rusovce          

 

 

 

VYSTÚPENIA  A  FESTIVALY  ROK - 2019

29.01.2019             Dom seniorov - Petržalka

03.03.2019             Fašiangy v Rusovciach

10.04.2019             Dom seniorov Ľ. Podjavorinskej

27.04.2019             Svätojurské hody 2019

30.04.2019             Stavanie mája - Rusovce

04.05.2019             Majáles - Rusovce

30.05.2019             Uvítanie detí - Rusovce

08.06.2019             XXI.MFDFS - Bratislava         

12.06.-16.0619      ICHFF KIDS FUN FOLK 

                                POZNAŇ - POĽSKO

22.06.2019              I. Bezbariérový festival - PARÁDA

                                 PIEŠŤANY

29.06.2019              Bez chleba hody - Závod

31.08.2019              DNI RUSOVIEC

01.09.2019              FOLKFEST Bratislava Ružinov

28.09.2019              XXV. Novozámocký festival

18.10.-20.10.19      Sústredenie ŠH Znievska

16.11.2019              V.VAJNORSKÝ ŠIRÁČIK Vajnory

19.11.2019               Vystúpenie pre jubilantov Rusovce

23.11.-24.11.19       Sústredenie MŠ Rusovce

30.11.2019               Pod Stodolu - Rusovce

05.12.2019               Príchod Mikuláša - Rusovce

08.12.2019                DK Zrkadlový háj - Petržalka

12.12.2019                Predvianočné vystúpenie pre

                                  seniorky a seniorov - Rusovce

                                                                                       VYSTÚPENIA A ZÁJAZDY V ROKU 2018

10.02.2018               Fašiangy v Rusovciach

15.04.2018               Nahrávanie tancov - štúdio Rusovce 

18.04.2018               Seniorcentrum - Archa Bratislava

27.04.2018               Stavanie mája - námestie Rusovce

28.04.-30.04.2018   Sústredenie Belušské Slatiny

29.04.2018               KLEPETO - hody - Považská Bystrica

01.05.2018               Majáles - Hviezd. námestie Bratislava

05.05.2018               Majáles - Rusovce

16.05.2018               Dom seniorov Ľ.Podjavorinskej - Bratislava

22.05.2018               Uvítanie detí do života - MU Rusovce

31.05.-3.06.2018     MDFF KROJOVANÉ BÁBIKY - Kežmarok 

06.06.2018               Zadunajský seniori - Rusovce

08.06.2018               XXI.MFDFS Bratislava - Jarovce

08.06.2018               XXI.MFDFS Bratislava - Hlav.námestie

10.06.2018               XXI.MFDFS Bratislava - Hlav.námestie

17.06.2018               FF Myjava 2018

19.06.2018               70. Jubileum dôchodcov - Rusovce

25.08.2018               Deň Rusoviec

15.09.2018                FOLKFEST Bratislava - Areál Štrkovec 

30.09.2018                Hody Železné pri Brne ČR

23.10.2018                Vystúpenie pre jubilantov - Rusovce

01.12.2018                 Umelecká scéna Sľuk Rusovce

11.12.2018                 Dom seniorov - Petržalka

18.12.2018                Vianočné posedenie - Rusovce

                                                                                                                                                                                                          VYSTÚPENIA A ZÁJAZDY V ROKU 2017 

11.02.2017               Fašiangy v Rusovciach

27.03.2017               Dom seniorov Archa - Bratislava

08.04.2017               OC Danubia Carrefour - Petržalka

26.04.2017               Dom seniorov - Ľ.Podjavorinskej 

28.04.2017               Stavanie mája - Rusovce 

01.05.2017               Majáles - Hviezd. námestie Bratislava

06.05.2017              Majáles - park Rusovce 

20.05.2017              Festival DFS Zubří - Beskydy

23.05.2017              Uvítanie detí do života - Rusovce

09.06.2017              XX.MFDFS - Bratislava  

11.06.2017              XX.MFDFS - Bratislava 

15.06.2017               Dom seniorov - Archa 

26.08.2017               Deň Rusoviec

23.09.2017               World Music Festival - Bratislava

26.10.2017               Deň osvetárov - DK Zrkadlový háj

25.11.2017               25.DFS Gerulata - DK zrkadlový háj 

09.12.2017               25.DFS Gerulata Sľuku - Rusovce 

12.12.2017                Vianočné posedenie - MU Rusovce

15.12.2017                Vianočné trhy - námestie Rusovce

18.12.2017                Dom seniorov - Archa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie