s nami je svet veselší

Vystúpenia

VYSTÚPENIA A ZÁJAZDY V ROKU 2017 

11.02.2017               Fašiangy v Rusovciach

27.03.2017               Dom seniorov Archa - Bratislava

08.04.2017               OC Danubia Carrefour - Petržalka

26.04.2017               Dom seniorov - Ľ.Podjavorinskej - Bratislava

28.04.2017               Stavanie mája - Rusovce 17:00

01.05.2017               Majáles - Hviezdoslavovo námestie Bratislava

06.05.2017               Majáles - park Rusovce 16:30

20.05.2017                Festival Detských folklórnych súborov Zubří - Beskydy

23.05.2017                Uvítanie detí do života - Rusovce

09.06.2017                XX.MFDFS - sprievod + vystúpenie Hviezdoslavovo námestie BA /piatok/

11.06.2017                XX.MFDFS - Hviezdoslavovo námestie BA /nedeľa/

15.06.2017                Dom seniorov - Archa 

26.08.2017                Deň Rusoviec

23.09.2017                World Music Festival - Hlavné námestie BA

25.11.2017                25.výročie DFS Gerulata - DK zrkadlový háj 17:00

09.12.2017                25.výročie DFS Gerulata - Umelecká scéna Sľuku - Rusovce 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie