s nami je svet veselší

Hľadáme nové talenty

Detský folklórny súbor Gerulata prijíma chlapcov a dievčatá

vo veku od 5 do 10 rokov.

Prihlásiť sa môžete osobne každý PO a STR od 16.00 do 17.45

na tanečnej sále v budove Požiarnej zbrojnice v Rusovciach.

Prihlásenie