s nami je svet veselší

Hľadáme nové talenty

Detský folklórny súbor Gerulata prijíma talentované deti vo veku od 5 do 10 rokov.

Prihlásiť sa môžete počas mesiaca október/2018 osobne  každý PO a STR od 16.00 do 17.45

na tanečnej sále - budova Sľuk Rusovce.

Prosím prieniesť so sebou cvičný úbor a cvičnú obuv.

Kontakt: 0915 722 833

Prihlásenie