s nami je svet veselší

Pravidlá DFS Gerulata

Nácviky:

- pravideľná návštevnosť, pri vynechaní nácviku je potrebné dieťa ospravedlniť písomne: e-mail, sms

- dochvíľnosť, nemeškať na nácviky

- každé dieťa musí mať pitný režim, vhodný cvičný úbor, cvičnú obuv, dievčatá musia byť učesané

- včas oznámiť ak dieťa ide do ŠP, LZ, prijímanie atď.

 

Členské príspevky

- sa hradia september / 40,- Eur

- ostatné mesiace štvrťročne / 120,- Eur

- táto suma sa hradí  bez ohľadu na to, či je dieťa krátkodobo choré, ŠP, LZ  

- zohľadňuje sa len, ak je dieťa choré viac ako 1 mesiac.

 

Vystúpenia:

Povinnosťou člena je:

- zúčastňovať sa sústredení, stavby novej choreografie, zhrávania programu pred vystúpením

- zúčastňovať sa vystúpení, na vedomie sa bude brať len ak dieťa ochorie a škola

- ak dieťa ochorie oznámiť písomnou formou: sms, e-mail

 

Kroje:

- včas nahlásiť výmenu krojovej obuvy a súčiastok, nie v deň vystúpenia

- neprať farebné s bielym

- kroje odovzdať - vyprané, vyžehlené, vešiak označený menom a riadne zavesené

- kroje odovzdať len v určený a stanovený deň

- každé z dievčat musí byť učesané do vrkoča na hladko, bez ofiny

- musí vlastniť: hrebeň, kefu, lak alebo gel na vlasy, tenké gumičky do vlasov, sadu sponiek – nie pukačky

- na vystúpenie dieťa nemôže mať: náramky, retiazky, náušnice a nalakované nechty

- na každom vystúpení mať klasické čisto biele ponožky

 

Dodatok:

- novo prijaté deti budú zaradené do programu na základe talentu a schopností dieťaťa

- určí umelecká vedúca DFS Gerulata / najneskôr do 1 roka navštevovanosti DFS Gerulata /

- kroje, tanečnú obuv, rekvizity zabezpečuje a sú na náklady DFS Gerulata

- nikto z rodičov nesmie zasahovať do umeleckej tvorby vedenia súboru počas nácvikov a vystúpeniach

- porušenie pravidiel DFS Gerulata  sa prejednáva verejne na členskej schôdzi

- pri nedodržaní pravidiel nastáva vylúčenie člena z DFS Gerulata a rozhoduje o tom vedenie súboru

- sledovať a riadiť sa pokynmi webovej stránky DFS Gerulata - v Informáciach pre rodičov

Mgr. Michaela Uhráková - riaditeľka DFS Gerulata

 

 

Prihlásenie