s nami je svet veselší

Pravidlá DFS Gerulata

Pravidlá DFS Gerulata

                               Začíname 5.septembra 2022

Nácviky:

- pravideľná návštevnosť, pri vynechaní nácviku je potrebné dieťa ospravedlniť písomne: e-mail, sms

- dochvíľnosť, nemeškať na nácviky

- každé dieťa musí mať pitný režim, vhodný cvičný úbor, cvičnú obuv, dievčatá musia byť učesané

- včas oznámiť ak dieťa ide do ŠP, LZ, prijímanie atď.

 

Členské príspevky

- sa hradia mesačne - 30,- Eur

Prihlásenie