s nami je svet veselší

Pravidlá DFS Gerulata

Pravidlá DFS Gerulata

Nácviky:

- pravideľná návštevnosť, pri vynechaní nácviku je potrebné dieťa ospravedlniť písomne: e-mail, sms

- dochvíľnosť, nemeškať na nácviky

- každé dieťa musí mať pitný režim, vhodný cvičný úbor, cvičnú obuv, dievčatá musia byť učesané

- včas oznámiť ak dieťa ide do ŠP, LZ, prijímanie atď.

 

Členské príspevky

- január, február, marec – 75,- Eur/štvrťrok – hradí sa do 15.januára

- apríl, máj, jún- 75,- Eur/štvrťrok – hradí sa do 15.apríla

- september – 25,- Eur/ mesiac

Prihlásenie