s nami je svet veselší

Pravidlá DFS Gerulata

Pravidlá DFS Gerulata

   30.výročie DFS GERULATA

3.decembra 2022 - Umelecká scéna Sľuk Rusovce 17:00

4.decembra 2022 - Umelecká scéna Sľuk Rusovce 17:00

Nácviky:

- pravideľná návštevnosť, pri vynechaní nácviku je potrebné dieťa ospravedlniť písomne: e-mail, sms

- dochvíľnosť, nemeškať na nácviky

Prihlásenie