s nami je svet veselší

Vystúpenia

Vystúpenia

VYSTÚPENIA  A  FESTIVALY  ROK  2020 

29.01.2020             Dom seniorov - Petržalka

25.03.2020             Senior centrum-Ľ.Podjavorinskej

02.05.2020             Rusovský majáles

30.05.-31.05.20      DarWin Fest - Bratislava

4.06.-7.06.20          XXII.MFDFS - Bratislava

12.06-16.06.20       Medzinárodný festival - Macedónsko 

Prihlásenie