s nami je svet veselší

Vystúpenia

Vystúpenia

VYSTÚPENIA  A FESTIVALY  ROK 2022

23.04.2022    Veľtrh seniorov - Rusovce 

30.04.2022    21. Zadunajský majáles - Rusovce 

10.06.2022    MFDFS-Hviezdoslavovo námestie Bratislava                                                                 

12.06.2022    MFDFS-Primaciálne námestie Bratislava 

27.08.2022     Dni Rusoviec - Rusovce

Prihlásenie