s nami je svet veselší

Vystúpenia

Vystúpenia

VYSTÚPENIA A ZÁJAZDY V ROKU 2018

10.02.2018                         Fašiangy v Rusovciach

15.04.2018                         Nahrávanie tancov - štúdio Rusovce 

18.04.2018                         Seniorcentrum - Archa Bratislava

27.04.2018                         Stavanie mája -námestie Rusovce

28.04.-30.04.2018             Sústredenie Belušské Slatiny

Prihlásenie