s nami je svet veselší

Vystúpenia

Vystúpenia

VYSTÚPENIA A ZÁJAZDY V ROKU 2019

29.01.2019         Dom seniorov - Petržalka

03.03.2019         Fašiangy v Rusovciach

10.04.2019         Dom seniorov Ľ. Podjavorinskej

27.04.2019         Svätojurské hody 2019

30.04.2019         Stavanie mája - Rusovce

04.05.2019         Majáles - Rusovce

30.05.2019          Uvítanie detí - MU Rusovce

Prihlásenie