s nami je svet veselší

Vystúpenia

Vystúpenia

 

VYSTÚPENIA A FESTIVALY  ROK 2023

17.02.2023                Fašiangy v Rusovciach

30.04.2023                Stavanie Mája  námestie Rusoviec

01.05.2023                22.Zadunajský majáles Rusovce

Prihlásenie