s nami je svet veselší

Vystúpenia

Vystúpenia

VYSTÚPENIA A ZÁJAZDY V ROKU 2019

29.01.2019                      Dom seniorov - Petržalka

03.03.2019                      Fašiangy v Rusovciach

10.04.2019                       Dom seniorov - Ľ.Podjavorinskej

27.04.2019                       Svätojurské hody 2019

30.04.2019                       Stavanie mája - Rusovce

04.05.2019                       Majáles - Rusovce

10.05.2019                       Dar Win Fest - Hviezdoslavovo námestie

Prihlásenie