s nami je svet veselší

Vystúpenia

Vystúpenia

VYSTÚPENIA A ZÁJAZDY V ROKU 2019

29.01.2019                       Dom seniorov - Petržalka

23.05.2019                       Uvítanie detí do života - Rusovce

08.12.2019                       Vianoce s Gerulatou - DK Zrkadlový háj

 

                                                                                                                                        VYSTÚPENIA A ZÁJAZDY V ROKU 2018

Prihlásenie