s nami je svet veselší

Vystúpenia

Vystúpenia

VYSTÚPENIA A FESTIVALY  ROK 2024

11.02.2024          Fašiangy v Rusovciach

23.03.2024          Veľkonočný jarmok - Rusovce

30.04.2024          Stavanie mája  a Majáles - Rusovce

23.05.2024          Vystúpenie pre jubilantov - MU Rusovce

Prihlásenie